s046 mk24 200a k kopiera.jpg

AKTUELLT

TP 103

Swedish Air Force Historic Flight flyguppvisningar genomförs med förhållandevis ”tunga”, komplexa stridsflygplan - Viggen, Draken, Lansen, Hunter och Tunnan. Uppvisningarna sker inom ett stort geografiskt område från Finland i öster, Irland i väster, Norge i norr till Jersey i söder. Ibland föreligger krav på tidsmässigt samtidiga uppvisningar på vitt skilda geografiska platser. Utöver stridsflygplan och piloter till dessa, fodras servicepersonal och reservdelar att vara på ”plats” under flyguppvisningarna. Detta senare har tidigare tillgodosetts genom personal/materiel-transport med SwAFHF SK 60 och SwAFHF PA 23. Betydande hjälp har i detta hänseende SwAFHF också fått, vid behov, av Flygvapnet/Försvaret och Saab.

 

Behov av direkta, snabba flygtransporter enligt ovan har ökat. För något år sedan fick SwAFHF möjlighet att köpa en Cessna 550 Citation II. Flygplanet genomgick en omfattande renovering under några månader på Landvetter. Senare genomfördes en modifiering av kommunikations- och navigeringsutrustning för att fylla EU krav från 2023. Det arbetet genomfördes under någon vecka i Danmark. Senare tillkom målning till i stort det utseende som TP 103(Cessna Citation) hade i det svenska Flygvapnet (F 17). Under tiden som målningen pågick har flygplanet registrerats och fått luftvärdighetsgodkännande, i Sverige, med beteckningen SE-RMI. SE-RMI och nummer 033 har målats på flygplanets fena. På SE-RMI kropp har målats ”Swedish Air Force Historic Flight”. På fenan tillkommer en svensk flagga.

 

SwAFHF har fem piloter influgna på TP 103 samt god teknisk kompetens knuten till SwAFHF, Såtenäs.  

 

TP 103 är ett betydande tillskott för SwAFHF.

 

SwAFHF har m.h.t. Pandemin erbjudit FHM transport av personal och materiel/vaccin. FHM uppskattar erbjudandet. FHM har ännu inte använt det.

Se bildspel nedan!

1/5