J28 VAMPIRE

J28 VAMPIRE

de Havilland Vampire var ett brittiskt jetflygplan som i Försvarsmakten gick under benämningen J28 Vampire. Läs mer på Wikipedia.