SK50

SAAB 91 SAFIR

SK50

Saab 91 Safir, är ett enmotorigt flygplan från Saab, som flög första gången 20 november 1945. Safiren användes av Flygvapnet med den svenska militära beteckningen Tp 91, Sk 50B och Sk 50C mellan 1946 och 1993. Läs mer på Wikipedia.