s107 unyl60 327 ko.jpg

ORDFÖRANDE SUMMERAR

ORDFÖRANDE SUMMERAR 2020

SwAFHF har, som de flesta, haft ett ”annorlunda” år 2020. Pandemin har i hög grad påverkat verksamheten. SwAFHF har inte haft några flyguppvisningar av ”normalt mönster”. SwAFHF verksamhet har därför i huvudsak varit inriktat på underhåll och modifieringar av flygplanen. Dokument har kontrollerats. Planer har genomarbetats. SwAFHF årsmöte genomfördes digitalt via Skype. Veteran-flygentusiaster och andra verksamheter har tagit kontakt med SwAFHF för ökat samarbete bland annat med hänsyn till pandemin. 

SwAFHF rote Viggen den 16 oktober 2020. Start från Såtenäs.

SwAFHF rote Viggen den 16 oktober 2020.

 

Start från Såtenäs.

SwAFHF har genomfört omfattande underhållsarbeten. Exempelvis motorbyten på Tunnan, Draken och Viggen. Unik verksamhet som genomförts av SwAFHF ”egna” tekniker. Betydande stöd har SwAFHF fått periodvis av ideellt arbetande SwAFHF medlemmar, flygtekniker, som arbetat på F10 och F17, ovärderligt!

Motorbyte team

SwAFHF har under 2020 ”luftat” jetflygplanen regelbundet, - två Viggen, två Draken, tre/två Lansen, en Tunnan och en Saab 105. I augusti genomfördes ”luftningen” till del som formationsflygning över sydvästra Sverige. Antalet SwAFHF medlemmar och entusiaster som då följde och eller fotograferade flygningen rörde sig om över 5000 enligt Facebook. 

 

SwAFHF Hunter ”står på marken” i väntan på nya komponenter. 

SwAFHF roteflygning med Viggen, (SK och AJS) hösten 2020 uppmärksammades på samma sätt som SwAFHF tidigare under året genomförd roteflygning med Draken (SK 35 och J 35 J). 

SwAFHF verksamhet med propellerflygplan har ytterligare utvecklats - två SK 16, två/en SK 50 och en SK 61. 14 entusiaster är med i ”SwAFHF/Propeller”, ideellt arbetande, tre kvinnor och 11 män.

 

SwAFHF har med SK 16 genomfört passagerarflygning med vinnarna i SwAFHF medlemslotteri och med betalande medlemmar. Dessutom med SK 60 för vinnare i medlemslotteriet!

SwAFHF har ”flugit in” och därmed tillförts ytterligare piloter för såväl ”jet-” som propellerflygplanen och för supportflygplanet, TP 103. 

SwAFHF ”FB följare på facebook” har passerat 5600 och SwAFHF hemsida är åter aktuell!

Swedish Air Force Historic Flight - ny dekal!

Swedish Air Force Historic Flight verksamhet 2021

SwAFHF ser i 2021 ett stort och ökat intresse för flyguppvisningar i Sverige och i Europa. Förfrågningar och planering är påtaglig. SwAFHF planerar därför för en omfattande verksamhet 2021, såväl flyguppvisningar som samarbete och utbyten. Mycket kommer dock att bero på hur Pandemin hanteras. 

 

SwAFHF planerar med högsta prioritet att med huvuddelen av SwAFHF flygplan delta i Försvarsmaktens flygdag 2021 på F 21 Luleå. 

SwAFHF kommer att utöka verksamheten med propellerflygplan, bland annat att få SK 50, SE-EDD, luftvärdig. 

SwAFHF ”FB följare och stödmedlemmar” kommer att överstiga 6000.

SwAFHF samverkan med Saab, Flygvapnet och F 7 ger ett ovärderligt stöd. Transportstyrelsen och Flygvapenmuseet underlättar i hög grad SwAFHF verksamhet.

SwAFHF tackar de som ideellt utför arbete med SwAFHF flygplan i hangaren till vardags och helger och de som ”tar sig an” skrivbordet. Ett stort tack också till alla de som ”ställer upp” för sina respektive att delta i SwAFHF verksamhet på helger, dagar och kvällar. 

 

SwAFHF verkar genom ideellt engagerade flygvänner som värnar om det svenska Flygvapnets kulturarv, flygande veteranflygplan. Alla ansvarstagande, kunniga, skickliga, erfarna, entusiastiska med ett gott humör som för glädje in i verksamheten. Ärlighet, lojalitet. SwAFHF verksamhet är världsunik. 

Detta var en av de sista dagarna på året som vi klippte gräs på Såtenäs, och med tillfälle att fotografera gräsklippning.

 

Besättning i SK 37 Viggen, Stellan Andersson och Håkan Andersson. I AJS 37 Viggen, Olle Noren.

Förare i traktorn är Ken Karlsson!